Đêm Dài Đằng Đẵng Nông Làm Bạn Với Vua

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Từ Từ Đêm Dài Nông Bạn Quân
Mạn Mạn Trường Dạ Nông Bạn Quân
Tiên Hạ Nga Mi Thị Ngã Thê
Roi Hạ Nga Mi Là Ta Thê

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 漫漫长夜侬伴君
鞭下娥眉是我妻

Tác giả: Đại Đinh Tử (大钉子)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment