Long Ngâm Bách Mỹ Duyến

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Rồng Ngâm Trăm Mỹ Duyến
Vượt Qua Cấp Tiêu Hồn
Tình trạng: Nguyên Bản (Q03 C420)
Tên tiếng trung: 龙吟百美缘

Tác giả: Cuồng Dã Lưu Tinh (狂野流星)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Một cái riêng nhân, khó bề phân biệt thân thế, củ biên tại tà ác cùng chánh nghĩa bên cạnh, thân tình, hữu tình, tình yêu, đạo đức, luân lý hết thảy hết thảy, rốt cuộc là hắn cải biến hết thảy, vẫn là hết thảy cải biến hắn đâu này?

Xem long vừa như vậy làm sao này rắc rối phức tạp, kích tình ngã chích sự thật trong xã hội như thế nào cuồng ngạo độc khiếu, như thế nào ngâm gió ngợi trăng…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

One thought on “Long Ngâm Bách Mỹ Duyến

Add Comment