Ruộng Ở Bên Trong Hấp Dẫn

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Ruộng Dặm Cám Dỗ
Ruộng Dụ Hoặc
Trang Giá Địa Lý Đích Dụ Hoặc
Trang Giá Địa Dặm Cám Dỗ

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 庄稼地里的诱惑

Tác giả: Ma Nhất Kiếm (磨一剑)
Text: Cuong Nguyen
Convert: Quichim Wa

Ebook: Le_O

Nội dung: Xuất thân ruộng, hắn vốn là hạng người vô danh, ngoài ý muốn ăn hết một đầu Sói “Cây roi” về sau, bởi vì tài cùng sắc hấp dẫn mà thức tỉnh, trà trộn nông thôn cùng thành thị, xuyên thẳng qua tại đặc biệt nữ nhân tình yêu ở bên trong, từng bước một thu hoạch hắn muốn hết thảy…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment