Thác Loạn Kỳ Đàm

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Rối Loạn Kỳ Đàm
Tình trạng: Nguyên Bản (Q02 C008)
Tên tiếng trung: 错乱奇谭

Tác giả: Chuyết Liệt (拙劣)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment