Xé Tan Màn Đêm Nhìn Thấy Ánh Sáng

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Bát Vân Kiến Nhật
Ré Mây Nhìn Thấy Mặt Trời

Tình trạng: Nguyên Bản (C023)
Tên tiếng trung: 拨云见日

Tác giả: Xuân Chi Vọng (春之望)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

5 thoughts on “Xé Tan Màn Đêm Nhìn Thấy Ánh Sáng

Add Comment